top of page

Istighosah Akbar

Elke 1e zaterdag van de maand vindt er een Istighosah Akbar plaats. Dit evenement is open voor publiek. Het wordt door leden van PPME AIA bijgewoond, maar er komen ook jemaah van een andere islamitische organisatie buiten Amsterdam en niet-leden van PPME.

 

Het aantal aanwezigen varieert tussen 50-250 jemaah.

Tijd: 18.00 tot eind

Inhoud: lezen van surah Yasin, surah Al waqiah, Asmaul Husna, doa istigosah, Lezing van een imam, doa en ramah tamah.

Taal: Indonesisch

In deze bijeenkomst biedt PPME AIA gratis consumptie/diner voor de jema’ah. De consumtie is meestaal gesponsord door toko/warung/individu.

U ook kunt de consumtie sponsoren.

 

Wilt u sponsoren? Neem contact met Ibu Muti Kamal.

Coordinator:  Ustadz Tamzil +31684868980

onsumtie: Ibu Muti Kamal +31 6 16654446

De oorsprong

Het woord “istighotsah” komt van “al-ghouts” wat “hulp” betekent.

 

In de Arabische grammatica geeft de zin na het patroon (wazan) “istaf’ala” of “istif’al” dat betekent van ‘het verzoek’ of ‘het verzoek aan’. Dus istigotsah betekent ‘om hulp vragen’. Net als de woord Ghufron, dat betekent vergeefenis als het volgens de patron istif’al, de woord is dan geworden Istighfar: vraag om vergefenis.

 

Dus istigotsah betekent “thalabul spuien” of ‘om hulp vragen’. De geleerden maken onderscheid tussen istghotsah en “istianah”, hoewel dit taalkundig min of meer hetzelfde is. Omdat isti’anah ook een istif’al patroon is van het woord “al-aun” wat “thalabul aun” betekent, wat ook betekent “het vragen om hulp”.

 

Istighotsah is het vragen om hulp wanneer men het moeilijk heeft. Isti’anah betekent om hulp zoeken met een bredere en meer algemene betekenis. Istighotsah is in wezen hetzelfde als bidden, maar wanneer de istighotsah zegt dat de connotatie meer is dan alleen maar bidden, omdat de smeekbeden van de istighotsah niet gewoon zijn. Daarom wordt istighotsah vaak gezamenlijk uitgevoerd en begint het meestal met een bepaald wirid-wirid, vooral istighfar, dus Allah SWT is verheugd om het verzoek toe te staan.

 

Hier zijn de gebeden gelezen in istighotsah, zoals in het boek “Praktische gids Istighotsah” door de Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU):

 Zondag Lezing

 

Elke zondag middag heeft PPME Al ikhlas een religieuze lezing. Bij deze lezingen is iedereen van harte welkom, het is open voor publiek; man of vrouw, niet gebonden aan leeftijd of achtergrond. Deze lezingen worden meestal gevolgd door de ouders van madrasah leerlingen.

Elke zondag van 13:00-16:30

Taal: Indonesisch

Het materiaal dat wordt gegeven is iedere week anders:

Week 1 : Tassawuf - Ustadz Advan Navis

Week 2 : Tajwid Qur’an - Ustadz Mizar Ahmad

Week 3:  Tafsir - Ustadz Mohammad Tamsil

Week 4: Fiqih - Ustadz Nur Fattah

Week 5: Workshop culinair 

Coordinator: Ustad Tamzil+31 684868980

Secretaris: Robert Fatah

20190929_135325[1].jpg

PPME DUTI

(Dutch Talk Islam)

 

PPME Al Ikhlash Amsterdam nodigt u uit voor een gesprek/discussie/dialoog over aspecten van – en in de Islam. Misschien bent u nieuw met de Islam, of misschien wilt u praten over wat het betekent om Muslim te zijn. U bent van harte welkom!

Elke 1e en 3e zondag v/d maand houden we een programma in het Nederlands; dit programma wordt begeleidt door Dhr. Abdurahman Mittendorf. De setting van de les is open en interactief. Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Elke week wordt er een tafsir gesproken met een aanvullend onderwerp. De onderwerpen zijn divers; a.s. zondag gaan we als vervolg op de vorige bijeenkomst verder met het onderwerp over functies van – en soorten verhalen, oftewel “verhaal in een verhaal”.

InshaAllah kunnen we van elkaar leren en onze kennis over Islam verdiepen en een stap dichterbij komen tot onze Schepper.

Er worden ‘verhalen’ behandeld waarbij we iedereen vragen om daarmee “te doordenken”. Er is een tijd voor dialoog en er komt ook tijd voor presentatie en vragen stellen. Het is van belang dat iedereen weer bij elkaar komt om het onderwerp te kunnen volgen, we hopen dat u ook zou aansluiten.

1e & 3e zondag vd maand

13:00 - 16:00

Coordinator:  Dhr. Abdurrahman Mittendorf +31 631 24 46 50

Pengajian Woensdag

 

Op woensdag middag vindt in het kader van een silaturahim, de pengajian plaats, wiens leden zijn beperkt tot vrouwen. De leeftijd van de leden varieert tussen 35-75 jaar. De inhoud van pengajian is o.a: Tahsin Al’quran, kultum tot de shalawat nabi.

Tijdens pengajians worden er geen Ustadz uitgenodigd, maar wordt het  ingevuld door leden die decennialang op het gebied van Qu’ran leren.

Deze pengajian is open voor iedereen

Naast silaturahim en verbetering van religieuze kennis, vinden er activiteiten plaats zoals bezoek bij geboorte, na overlijden, bij ziekte van leden, na ongeval, ramp, hadj/umrah, workshop uitvaart enz.

Deze pengajian wordt in de Indonesische taal gegeven.

Coordinator: Mw Hazrah, Mw. Mutqiyah

Tijd : 16.00- 19.00

Telefoon Mw. Mutqiyah: 0610833229

IQRA 

 

Wilt U Qur’an leren lezen in een veilige omgeving, dan kunt u bij de programma “LEES/IQRA” aansluiten. Deze groep is alleen voor mannen van leeftijd 15 jaar en ouder. De meeste die komen zijn volwassen mannen die aan het beginnen is met Qur’an te leren lezen. Daarom noemen we het lezen in een veilige omgeving.

Het maakt niet uit of je helemaal geen kennis hebt over de arabische letters, hier kan je gerust aansluiten, er is genoeg mensen om elkaar te helpen.

Coordinator: Dhr. Ronald Ali Moestar Tel. +31 6 14728266

Elke 2e & 4e donderdag vd maand 19:00-21:00 

Voor wie: Heren

Taal: Nederlands & Indonesisch

Sholawat Barzanji

 

Sholawat is een van de meest diepgewortelde religiouzeactiviteiten in Indonesië. Het verlangen naar onze geliefde profeet, en ook een deel van de cultuur in Indonesië gepopulariseerd door Wali Songo.

Er zijn verschillende soorten sholawat beschikbaar, momenteel wil PPME AIA Sholawat Barzanji met alle leden ontwikkelen. Elke bijeenkomst wordt geopend met Zikr, Tahlil, Sholawat Barzanji en samengebedde gebeden.

 

3e zaterdag vd maand

18:00 - einde

Onder begeleiding van Bpk. Muzayin + 31 644145252

Taal: Indonesisch

bottom of page