top of page
ZAKAT

 

Het vervullen van de zakaat maakt deel uit van de pilaren van de Islam. Wat betekent de zakaat? Is de zakaat verplicht? Hieronder is een korte beschrijving over de zakaat.

Betekenis zakaat

De letterlijke betekenis van zakaat is vermeerderen. Technisch gezien betekent zakaat het zuiveren van iemands rijkdom en bezittingen door het doneren van een voorgeschreven hoeveelheid aan de armen en behoeftigen in een daad van aanbidding. Het geven van zakaat is een verplichting voor degenen die in het bezit zijn van een nisaab (maalikie nisaab). In dit stuk staan enkele richtlijnen m.b.t. zakaat, wie het moet geven en wie het mag ontvangen.

 

Koranische verzen over zakaat:

Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat hij hen daardoor moogt reinigen en louteren en bid voor hen, uw gebed is voor hen inderdaad een bron van geruststelling. En Allah is horend en alwetend. ‘’QS At Taubah (9:103)

Profeet Muhammad zei: ‘’dat de aalmoes de schat niet zal vermindern’’ HR.Tarmidzi.

Wat als iemand zijn verplichting om zakaat te betalen verbreekt?

 

In QS At Taubah 9( 34-35) Allah spreekt:

En degenen die goud en zilver ophopen en het niet voor de zaak van Allah besteden, deel hun het nieuws van een pijnlijke straf mee. Op de dag waarop het (geld) in het vuur der hel verhit zal worden en hun voorhoofd, hun zijden en hun rug er mede zullen worden gebrandmerkt ( wordt hun gezegd) “ Dit is hetgeen gij voor uzelf hebt vergaard, ondergaat daarom nu ( de gevolgen van) hetgeen gij voor uzelf verzameld hebt’’.

 

Wie mogen wel zakaat ontvangen

 

In QS At Taubah (9:60) Allah verklaart de 8 categorieen ontvangers van de zakaat en zijn volgorde:

 1. Faqir: Mensen die geen bezittingen hebben

 2. Armen en behoeftigen : mensen die inkomen hebben maar niet genoeg voor hun leven.

 3. Zakaat collectanten

 4. Muallaf

 5. Bevrijding en slaven

 6. Gharim: schuldenaren

 7. Fi sabiilillah

 8. Ibnu sabil : gestrande reiziger

 

Soorten van zakaat

 1. Zakaat el Fitr

 2. Zakaat ul - Maal

 

Zakaat el Fitr

 

Als afsluiting van de maand ramadhan, dienen alle moslims zakaat el Fitr te betalen. En het is verplicht gesteld voor de slaaf en de vrije persoon, man en vrouw, zowel jong als oud onder de moslims. De waarde van zakaat el Fitr bedraagt 1 saa, dit kan vergelijken met 2,6 kg / ( 3,5 L) voedsel die het meest gebruikt onder lokaal bevolking bijvoorbeeld: rijst, aardappelen, tarwe, rozijn, dadels. Zakaat el Fitr kan met geld worden betaald aan de zakaat comissie. vervolgens wordt het geld gebruikt voor voedsel/levensmiddelen kopen en het aan armen en behoeftigen geven.

Bestuur van PPME AL-Ikhlash Amsterdam heeft bedrag van 10 euro vastgesteld voor zakaat El fitr en fidyah ( vrijstelling van het vasten) per persoon in 2022.

Wanneer moet men zakaat el Fitr innen?

Het beste moment om dit te geven begint met de opgang van de zon op de dag van het feest, maar men kan deze ook al een of twee dagen voor het feest geven. Maar niet daarvoor, want de metgezellen gaven deze een of twee dagen ervoor en zij waren unaniem hierover. Houdt er rekening mee dat gegeven voor Eid al Fitr gebed een vorm van voedsel is, die door de ontvanger wordt gegeten als viering van Eid al Fitr. Om de distributie van zakaat el Fitr te gemakelijken, zakaat Center van PPME AIA ontvangt graag de betaling voor zakat el Fitr vanaf het begin van de ramadan tot de dag vóór Eid al Fitr.

De betaling van Zakat fitrah na het Eid al-Fitr gebed is onwettig en de zakaat wordt al een shadaqah beschouwd.

 

Zakaat ul-maal ( schat)

 

Zakat- ul- Mal is een verplichting voor iedere verstandige moslim die over de periode van een jaar een bedrag ten hoogte van het nishaab ( minimumlimiet) niveau heeft kunnen sparen. Hier dient dan een percentage van 2,5% worden uitgegeven. Zakat-ul- Mal kan worden toegepast op alle financiële eigendommen zoals spaargeld, investering, huur opbrengst, vooraad, winsten, aandelen, goud en zilver, bedrijfsresultaten commerciële producten, vee en landbouw, verborgen schat ( rikaz), visserij, sierplanten, plantage en beroep.

Wat zijn verplichte voorwaarden van de zakaat die dient uitgegeven te worden en hoeveel men moet betalen?

 1. Schat is halal en van eigendom

 2. Ontwikkelbare en schuldenvrij schat

 3. Tot de nishaab. Nishaab is het bezitten van een bedrag boven de minimumgrens (minimale van schat zie tabel)

 4. Overschreden van basisbehoften ( maandlasten, levensmiddelen,etc)

 5. Na de oogst voor het landbouw

 6. Wanneer een jaar voorbij is gegaan

 

Wat is Beroep Zakaat?

De meesten van ons zijn werknemer die salaris / loon verdienen. Beroep zakaat is de zakaat die wordt betaald uit het totale salaris, lonen, honorarium, bonus waar de nishaab heeft bereikt. Deze nisaab is de waarde van 85 gram goud of 595 gram silver. Het niveau van de zakaat beroep is gelijkgesteld met zakaat ul-maal. Hier dient men een precentage van 2,5 % worden uitgegeven. Zie zakaat berekening van de tabel!

 

Voorbeeld

Op 6 december 2017 was de prijs van 24-karaats goud € 34,48 / gram. Betekent dat de nishaab- waarde 85 x € 34,48 = € 2,930,80 is.

A heeft een jaar lang spaargeld gedaan op zijn salaris (het restant van het salaris minus basisbehoeften) van € 3.000

A is verplicht zakaat te betalen van 2,5% x € 3000 = € 75.

B heeft een jaar lang spaargeld op zijn salaris (de rest van het salaris enz. minus basisbehoeften) van € 2.500

B heeft niet voldaan aan de vereisten nishaab, dus B is niet verplicht om zakaat te betalen.

Heeft u vragen over zakat betaling, Neem contact op via hotline nummer: +31 628931985

 

 

U kunt uw zakat , Infaq, shodaqoh op deze rekening overmaken: 

NL 10 INGB  0007 2962 77

Love
WhatsApp Image 2023-03-21 at 21.11.44.jpeg
WhatsApp Image 2023-03-21 at 21.11.44 (1).jpeg
bottom of page