top of page

Onderwijs

Madrasah Huisregels

 

Ziek, absentie, verlofaanvraag

 • Voor een leerling die niet aanwezig zal zijn als gevolg van een bestaand plan, dient het ingevulde absentieformulier ruim een week van te voren afgegeven te worden aan het team onderwijs. Het formulier kunt u downloaden via de website.

 • Ziekmeldingen of onverwachte absentie kunt u opgeven via de WA van de coördinator of de secretaresse onderwijs

 • Bij vier keer achter elkaar absentie zonder bericht zullen een leerling en zijn/haar ouders een waarschuwingsbrief krijgen. Bij geen gehoor of geen reactie wordt hij/zij geacht te stoppen.

 • Wanneer een leerling terug wil gaan naar de madrasah, moet hij/zij zich opnieuw aanmelden voor het nieuwe schooljaar volgens de procedure. (Zie kopje ‘aanmelden’). Vervolgens wordt hij/zij getoetst en geplaatst in de  groep volgens zijn/haar niveau.

 • Voor een leerling die laat komt in de klas moet een ‘formulier later komen ‘ ingevuld worden en ingeleverd bij een leerkracht in de klas.

 • Het kan eens gebeuren dat een leerling  vroeg naar huis moet omdat ouders/verzorgers iets hebben. Ouders kunnen dit doorgeven aan een leerkracht/ de coördinator onderwijs voordat een les begint. Wanneer uw kind toestemming krijgt kan hij/zij eerder de les verlaten.

Madrasah

Team onderwijs van PPME Al Ikhlas Amsterdam is opgericht in 2006. Het onderwijs biedt een aantal activiteiten aan kinderen en jongeren om de religieuze kennis te bevorderen. De diensten die aan de leden worden aangeboden op gebied van onderwijs zijn Madrasah en Tahfidz.

Religieuze kwaliteitsverbetering is zeer belangrijk, niet alleen vanwege de ontwikkeling van de wereld waarin de neiging bestaat om afstand te creëeren tussen kinderen en tieners en islamtische waarden, maar ook omdat onderwijs onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Niet alleen de verantwoordelijkheid van leraren en onderwijsinstellingen.

In 2017 telt de madrasah 50 leerlingen onder de 16 jaar. De meeste leerlingen zijn van Indonesische komaf. Er zijn een aantal leerlingen met een Marokkaanse, een Surinaamse en een Turkse achtergrond. PPME AIA neemt graag leerlingen aan met verschillende achtergronden. Met het doel dat alle leerlingen islamitisch religieuze kennis zullen krijgen vanaf jonge leeftijd, waarmee zij als goede mensen: sholeh en sholehah in de maatschappij belanden. Een toekomstige generatie die goede akhlak, tauhid, tariq en aqidah heeft en die tevens Qur’an kan lezen en tajwid beheerst.

De lesstof wordt in het Nederlands gegeven. De leerkrachten hebben pedagogische en pabo opleidingen gevolgd.

Er zijn twee vaste leerkrachten:

 • Ustadz Rezha

 • Ustadz Azzam

 • Daarnast hebben we aantal invalkrachten .Deze invalkrachten zijn het meeste actieve bestuursleden . Zij geven een iqra en goddienst

 

Belangrijk Handboek:

Groep 1: kleine moslim, groep 2: vertel mij over der islam, iqra,juz Amma,tajwid.

 

Blauwe Map/Huiswerk

Elke leerling heeft een blauwe map die hij of zij verplicht meeneemt naar de madrasah of tahfidz. De map bevat informatie over schoolregels, huiswerk, schoolagenda, Nasheed en leerdoelen. Voor een nieuw schooljaar krijgt een leerling een blauwe map van de coördinator onderwijs. Daarvoor betalen de ouders een kleine bijdrage van 5 euro.

Wanneer de leerlingen huiswerk hebben, verwachten de leerkrachten dat de leerlingen hun huiswerk hebben gemaakt (eventueel met hulp van ouders), zodat zij het de volgende lesdag tijdig kunnen inleveren.

Mocht de leerling afwezig zijn geweest, wordt van zowel ouders als leerling verwacht dat zij actief de lesstof of het huiswerk dat ze gemist hebben navragen bij een medeleerling of de leerkracht. Insha Allah zullen in de toekomst de lesstof en de leerdoelen worden gepubliceerd op de website van PPME AIA.

Bereid alle leerlingen goed voor voordat ze naar de madrasah komen. Dit is van belang voor de motivatie en de discipline tijdens het leerproces.

 

De Toets/Absentie

Elke vier weken begint een nieuwe thema dat is gebaseerd op een actueel thema of een belangrijke islamitische gebeurtenis zoals de Hadj, Isra mi’radj, ramadhan, maulid profeet Muhammad etc.

Op basis daarvan worden de leerlingen getoetst.

Is een kind drie keer achter elkaar afwezig zonder dat zijn/haar afwezigheid is gemeld, wordt de leerling niet toegelaten tot de toets en direct op wachtlijst gezet.

De leerkrachten en de onderwijscoördinator verzamelen de absentie van ieder kind.

Oudergesprekken

Ieder kwartaal  vindt het oudergesprek plaats. Tijdens de gesprekken worden ouders/verzorgers geïnformeerd over belangrijke informatie over de madrasah en de prestatie van een leerling. Mochten de ouders/verzorgers een klacht en/of idee hebben kunnen zij dit tijdens het gesprek persoonlijk of schriftelijk aan de coördinator onderwijs melden.

Activiteiten buiten de madrasah

 • Kinderen leren Nasheed/shalawat islam en een Islamitisch liedje. Wanneer de Maulid nabi Muhammad, of de Tarhib ramadhan plaats vinden gaan de leerlingen optreden en wordt Nasheed  gezongen.

 • Praktijk Manasik voor hajj

 • Musabaqah tilawatil Qur’an :  Qur’anleeswedstrijd tijdens de ramadhan

 • Sport en schoolreis aan het eind van het schooljaar

 • Drie daags Moskee verblijf

Om de activiteiten in praktijk te brengen heeft het onderwijs PPME hulp /vrijwilligers nodig. Het is daarom niet gebonden aan data. Alhamdulilah door samenwerking met Indonesische studenten PCINU  die in Amsterdam aan de Vrije Universiteit voor een master/ PhD opleiding studeren, en zal twee stagiaires van UINSA Indonesie gaat helpen konden de bovengenoemde activiteiten de afgelopen jaren gerealiseerd worden. De participatie van de leerlingen is het belangrijkste en we proberen dit jaarlijks te organiseren.

 

Rooster  Madrasah

Elke zondag vanaf 13.00- 16.30

Klaasindeling

 • Groep 1  : 6-9 jaar

 • Groep 2  : 10-12 jaar

 • Groep 3  : 13-16 jaar

 

Tarieven Madrasah

Van ouders die al ingeschreven zijn als lid van PPME, zijn de kinderen automatisch ook lid

van PPME. Wanneer hij/zij is aangemeld op de madrasah worden er geen extra tarieven in

rekening gebracht omdat ouders maandelijks een bijdrage betalen.

Voor de ouders/verzorgers die geen lid zijn van PPME  worden de kosten van madrasah wel

in rekening gebracht.

Bijdrage voor geen lid : €15,- /maand

 

Kantine

Vending machine: daarin wordt halal snoep en frisdrankjes verkocht.

Onze vrijwilligers van de afdeling consumptie verkopen elke zondagmiddag betaalbare en

gezonde hapjes voor de kinderen. De winst gaat uiteraard 100% naar de moskee. In de WA

groep van PPME madrasah wordt op dinsdag bekendgemaakt wat voor eten/hapjes er zal

worden verkocht. Vervolgens kunnen geïnteresseerden de bestelling in de WA groep plaatsen.

Attentie: U kunt tot en met vrijdag de bestelling plaatsen in de WA groep.

 

Team onderwijs:

Sherly : +31 643439062

Aanmelden

 • Voldoen aan de opgegeven vereisten

 • Nieuwe leerlingen wordt in het wachtlijst gezet aangezien alle groepen zitten in de maximale hoeveelheid capaciteit kinderen.

 • Het formulier invullen, zowel voor ouders als voor een aanstaande leerling.

 • Het ingevulde formulier inleveren bij de secretaris onderwijs  PPME Al ikhlas Amsterdam, op zondagmiddag vanaf 13.00-16.30

 • Volg alle regels die staan vermeld bij PPME Al Ikhlash Amsterdam huisregels.

Tahfidz Qur'an
( Tot onbepaalde tijd stop gezet)

Dit is onderdeel van team onderwijs en heeft intensieve doelen:

 • Het leren lezen van de Qur’an en tajwid

 • Het leren van juz amma voor beginners, en Al Qur’an voor gevorderden

 • Het leren begrijpen van de Qur’an

 • Arabisch leren schrijven

 

Tahfidz wordt gegeven in het Indonesisch, Engelstalig en Nederlandstalig.

Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar die een beetje Iqra - Qur’an kunnen lezen & volwassenen.

Tarieven:  gratis. Een bijdrage voor Infaq moskee is welkom.

 

Wanneer

Elke vrijdagavond vanaf 19.00-21.00

Coordinator: Dhr Hasanul Hasibuan

Email: hasanul.hasibuan@gmail.com

Telefoon: 0624948609

Jongeren

 

De jongeren in PPME Al Ikhlash is gedeeld in verschillende groepen en activiteiten :

 • Jeugd 12-17 jaar

 • Jeugd 17-25 jaar

PPME AIA doet haar best om de jeugd te stimuleren om weer naar de moskee te gaan, en daarom organiseren we verschillende activiteiten dat actueel is en passend in de Nederlandse gemeenschap.

PPME JODA

PPME JODA is een interactive lezing voor jongeren boven de 16 jaar oud.  De spreker is een gast ustadz en het wordt in het Nederlands gesproken. De onderwerpen worden samen gesteld door de jongeren zelf in het begin van het schooljaar. De onderwerpen zijn verschillend van islam, filosofie, tot mashab in Islam.

Begint dit schooljaar gaat de JODA activiteiten zoals sport, workshop worden georganiseerd.

 

PPME AIA Club

Get together – Hang out – Chilling – Sport

 • Voorzitter: Hamzah Hasibuan

bottom of page