top of page

Wie zijn wij...

Visie & Missie

PPME AIA heeft de Islam als grondslag, waarbij de sociale en culturele achtergrond van de leden (werken, wonen en weten) een belangrijke aspect vormt.

PPME AIA heeft ten doel de ware leer van de Islam ten uitvoer te brengen zonder politieke voorkeur, overwegingen en activiteiten. Verder, trachten we dit doel te bereiken door:

  • naleving van de boodschap van de Islam

  • contacten zoeken en samenwerken met andere organisaties, voor zover zulks niet in strijd is met de principes en doelstelling der vereniging.

  • het ontwikkelen van relevante activiteiten, waaronder educatie, overdragen van de boodschap van de Islam alsmede sociale en culturele activiteiten.

Geschiedenis​

 

Ten einde de da’wah en kennisvergroting van de Islam in Nederland te faciliteren hebben de Indonesische Islamitische gemeenschap en de Indonesische studenten de krachten gebundeld om een organisatie op te richten op 12 april 1971, te Barenstraat 4, Den Haag, met de hoop dat deze organisatie zich verder gaat ontwikkelen in Europa. De naam P.P.M.E. (Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa / Young Muslim Association in Europe) is hierdoor in het leven geroepen.

Deze 20 jonge studenten waren:

1) M. Sayuti Suhaib

2) Abdul Wahid Kadungga

3) Imam

4) Ozir M. Isa

5) Rusli Bena

6) A. Hambali Maksum

7) Ujang HS, Azmihardi S

8) T. Razali

9) Husni Basuni

10) Ali Khalik

11) S. Abidin

12) I. Idram

13) M. Rais Mustafa

14) A. Muiz

15) Suwardi

16) Abdurrahman Wahid

17) Moh. Syukur

18) Machfud Muchtar (Yus)

19) M. Amir al-Hajri

20) Ade Baharuddin

Ondanks dat de grote meerderheid van de leden van Indonesische afkomst is of een binding hebben met Indonesië draagt de organisatie niet de naam ” Indonesië “. Dit geeft aan dat de organisatie, PPME, erg flexibel is. En daarmee opent PPME haar deuren voor andere nationaliteiten om samen de da’wah en kennisvergroting over Islam in Nederland uit te voeren. Daarnaast dragen wij ook kennis van Indonesische taal en cultuur aan anderen over.

Conform het Koninklijke Besluit van de toenmalige Koningin Juliana en Minister van Justitie de dato

6 mei 1974 mag PPME als een “Vereniging” activiteiten voor een periode van 20 (twintig) jaar uitvoeren. Op 14 december 1995 werd dit besluit gewijzigd voor onbepaalde tijd.

Door de behoefte en belangstelling van de Indonesische Islamitische gemeenschap in Nederland heeft PPME afdelingen gevormd in een aantal steden van Nederland. Naast de afdelingen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam (1975) en Heemskerk (1998) is ook de afdeling Breda in 2005 opgericht. Als Allah het wil zullen op termijn andere afdelingen volgen.

Ten einde het interne conflict bij PPME Amsterdam te beeindigen en alsmede de Ukhuwah Islamiyah (eenheid in de Islam) te bewaren, heeft PPME Nederland op 18 december 2005 een besluit genomen tot het splitsen van PPME Amsterdam in twee afdelingen. Een afdeling heeft zich gedistanstieerd van de organisatie PPME en heeft een eigen vereniging opgericht genaamd Euromoslim. De andere afdeling blijft onderdeel van PPME en gaat op 10 Januari 2006 door onder de naam P.P.M.E. Al-Ikhlash Amsterdam (AiA).

Het dagelijks bestuur van de nieuw opgerichte PPME AiA werd gevormd door Legiman Ronald Alimoestar (Voorzitter), Maman Jumanta Dani, Siti Fatimah, Agus Susanto.

De vereniging PPME AiA heeft de Islam als grondslag, waarbij de sociale en culturele achtergrond van de leden (Werken, Wonen en Weten) een belangrijk aspect vormt.

De vereniging PPME AiA heeft ten doel de ware leer van de Islam ten uitvoer te brengen zonder politieke voorkeur, overwegingen en activiteiten. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Naleving van de boodschap van de Islam

  • Contacten en samenwerking zoeken met andere organisaties, voor zover zulks niet in strijd is met de principes en doelstelling der vereniging;

  • Het ontwikkelen van relevante activiteiten, waaronder educatie, overdragen van de boodschap van de Islam alsmede sociale en culturele activiteiten.

Bank Rekening

Rekening contributie

NL75 INGB 0001 4444 55

Rekening Hadj/Umroh fonds (tabungan haji/umrah)

NL21 INGB 0006 8993 49

Rekening Moskee

NL58 INGB 0006 2643 03

Rekening OWM Takaful

NL98 INGB 0006 9080 51

Rekening Uitvaart fonds

NL47 INGB 007 0288 61

Stichting Vastgoedbeheer

NL37 INGB 0007 0639 61

 

Voor elke betalingen, graag uw naam, mobiele telefoon en het doel van het geld bij zetten. Vervolgens kunt u naar de penningmeester bevestigen voor ontvangst.

Voor contact betalingen ibu Dina: +31 6 18644105

34240259

bottom of page