top of page
shalat-page.jpg

VIJF VERPLICHTE GEBEDEN 

Bij PPME Al Ikhlash hebben we als doel om de vijf verplichte gebeden regelmatig en consistent te verrichten als onderdeel van onze religieuze praktijk :

 1. Shubuh (voor de zonsopkomst)

 2. Dhuhr (Middag)

 3. Asr (Namiddag)

 4. Maghrib (zonsondergang)

 5. Isya’ (avond)

Het gebed wordt zoals gewoonlijk afgesloten met een gezamenlijke dhikr:

 

Astaghfirullahal’adzim 3x

Lii waliwalidaaya waliashhabil huquuqil wajibaati alayya, walijami’il muslimiina wal muslimaat, wal mukminiiana wal mukminaat, al ahyaa’i minhum wal amwaat

Laailaaha illallahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wayumiitu wahuwa ‘ala kulli syaiin qodiir 3x

Allahumma ajirnaa minannaar 3x

Alahumma antassalam waminkassalam wailaika ya’uudussalam fahayyina robbana bissalam wadhilnaljannata daarossalam wailika ya dzal jalaali wal ikrom

Subhanallah 33x

Alhamdulillah 33x

Allahu akbar 33x

Afdholuddzikri fa’lam annahu laailaaha illallah 33x

Stuur ons bericht

IDUL FITR GEBED (SUIKERFEEST)

IDUL FITR GEBED (SUIKERFEEST)

Het Idul Fitr gebed, ook wel bekend als Ied gebed, is een sunnah-gebed dat bestaat uit 2 rakaats. Tijdens de eerste rakaat worden 7 takbirs uitgesproken en bij de tweede rakaat worden 5 takbirs uitgesproken. Het Ied-gebed wordt gebeden op de eerste dag van de maand Shawwal.

De uitvoering van het Eid-gebed is als volgt:

 1. De commissie bereidt alles voor wat nodig is voor het Idul Fitr gebed, zoals de locatie, toestemming van de locatie, geluidssysteem, veiligheid, zakaat-box en het aanwijzen van de imam en de prediker.

 2. De commissie maakt de uitnodiging en aankondiging voor het Ied gebed klaar en verspreidt deze vervolgens.

 3. Terwijl iedereen wacht op de jamaah, leidt de bilal de takbir totdat het gebed begint.

 4. Wanneer het gebed begint, kondigt de commissie enkele aankondigingen aan over de activiteiten van PPME Al-Ikhlash.

 5. De imam leidt het Ied gebed.

 6. De prediker begint zijn preek na het Ied gebed en eindigt deze met een gezamenlijke dua.

 7. Na de dua schudden alle aanwezigen elkaar de hand als teken van vergeving.

 8. Gezamenlijk eten.

IDUL ADHA GEBED (OFFERFEEST)

Het Idul Adha, ook bekend als het Ied-gebed, is een sunnah-gebed dat bestaat uit 2 rakaat. Bij de eerste rakaat begint men met 7x takbir en bij de tweede rakaat met 5x takbir. Het Ied-gebed vindt plaats op de 10e dag van de maand Dzhulhijjah.

De uitvoering van het Eid-gebed is als volgt:

 1. De commissie bereidt alles voor wat nodig is voor het Idul Fitr gebed, zoals de locatie, toestemming van de locatie, geluidssysteem, veiligheid, zakaat-box en het aanwijzen van de imam en de prediker.

 2. De commissie maakt de uitnodiging en aankondiging voor het Ied gebed klaar en verspreidt deze vervolgens.

 3. Terwijl iedereen wacht op de jamaah, leidt de bilal de takbir totdat het gebed begint.

 4. Wanneer het gebed begint, kondigt de commissie enkele aankondigingen aan over de activiteiten van PPME Al-Ikhlash.

 5. De imam leidt het Ied gebed.

 6. De prediker begint zijn preek na het Ied gebed en eindigt deze met een gezamenlijke dua.

 7. Na de dua schudden alle aanwezigen elkaar de hand als teken van vergeving.

 8. Gezamenlijk eten.

JUMAT GEBED

Het Jum’at gebed is een wekelijkse routine die wij PPME Al-Ikhlash uitvoeren. Elke week worden er verschillende predikers en imams ingezet. Zij geven de preek in het Nederlands of Indonesisch.

 

Het Jum’at gebed verloopt als volgt:

 1. De afdeling Da'wah regelt de Preker en Imam 4 weken van tevoren.

 2. De afdeling Da'wah herinnert de Preker en Imam eraan om tijdens de preek geen specifieke groepen te discrimineren.

 3. De preek heeft een maximale duur van 20 minuten.

 4. De volgorde van het Jum’at gebed is als volgt : 

 • De Adzan wordt omgeroepen als teken dat het gebed is begonnen.

 • De Jamaah krijgt de gelegenheid om 2 rakaat sunnah te bidden.

 • Het bestuur kondigt enkele aankondigingen aan en geeft een korte samenvatting in het Nederlands over het onderwerp van de preek (alleen als de preek in het Indonesisch wordt gegeven).

 • De Imam/Preker houdt zijn vrijdagpreek en daarna volgt gelijk het gezamenlijk verrichten van het Vrijdagsgebed.

 • Het gebed wordt afgesloten met een korte gezamenlijke dhikr. Dit gaat als volgt: Al Fatihah 3x, Al Ikhlas 3x, Al Falaq 3x, An Nas 3x en Du’a.

 • Na de Dua schudden de aanwezigen elkaar de hand als teken van vergiffenis (Mushofahah).

Lid Worden
Stuur ons bericht

of U kunt online inschrijven

Steun ons en doneer

of transfer via bank

Banknaam: ING

Rekeningnummer:  NL10INGB 0007 2962 77
Accountnaam: PPME Al Ikhlash Amsterdam

Opmerkingen: Donatie / Naam 

bottom of page