top of page
madrasah.jpg

ONDERWIJS

Team onderwijs van PPME Al Ikhlas Amsterdam is opgericht in 2006. Het onderwijs biedt een aantal activiteiten aan kinderen en jongeren om de religieuze kennis te bevorderen. De diensten die aan de leden worden aangeboden op gebied van onderwijs zijn Madrasah en Tahfidz.

Religieuze kwaliteitsverbetering is zeer belangrijk, niet alleen vanwege de ontwikkeling van de wereld waarin de neiging bestaat om afstand te creëeren tussen kinderen en tieners en islamtische waarden, maar ook omdat onderwijs onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Niet alleen de verantwoordelijkheid van leraren en onderwijsinstellingen.

In 2017 telt de madrasah 50 leerlingen onder de 16 jaar. De meeste leerlingen zijn van Indonesische komaf. Er zijn een aantal leerlingen met een Marokkaanse, een Surinaamse en een Turkse achtergrond. PPME AIA neemt graag leerlingen aan met verschillende achtergronden.

De lesstof wordt in het Nederlands gegeven. De leerkrachten hebben pedagogische en pabo opleidingen gevolgd.

 

De Leerkrachten:

 • Ustadz Rezha

 • Ustadz Azam

 • Ustadz Michael

 • Ustadz Ricardo

 • Ustadzah Ayaantu

 • Vrijwilligers

Met het doel dat alle leerlingen islamitische religieuze kennis zullen krijgen vanaf jonge leeftijd, waarmee zij als goede mensen: sholeh en sholehah in de maatschappij belanden. Een toekomstige generatie die goede akhlak, tauhid, tariq en aqidah heeft en die tevens Qur’an kan lezen en tajwid beheerst.

Objectief :

 1. Het vormen van vrome studenten

 2. Rust de vroege kinderjaren uit met sterke religieuze kennis

 3. Islamitische moraal implementeren in de moderne tijd.

 

 

Curriculum van de les :

 

Aqiedah, Tauhid, Fiqh, Tarik, Moraal, Tajweed en het lezen van de Koran.

Handboek Verplicht: Kleine moslim (klas 1):

Vertel mij over de islam (klas 2), Iqro', Jus 'Amma, Tajwid (voor leesvoer thuis)

Het onderwijsteam van PPME Al Ikhlash Amsterdam roept alle ouders op om vanuit huis begeleiding en ondersteuning te bieden, dit kan lees Iqra 10 minuten per dag.

Deze voorbereiding is erg belangrijk, omdat dit inshaAllah niet alleen zal helpen om kinderen te motiveren om klaar te zijn om naar Madrasah te gaan, maar het zal hen ook mentaal voorbereiden/hun intenties rechtzetten om te studeren en discipline te leren. InshaAllah zullen de stappen verlicht worden door Allah SWT.

Elke 4 weken introduceren we nieuwe onderwerpen/materialen, dit zal zowel aangepast worden aan islamitische feestdagen als aan actueel materiaal. Aan het einde van elke 4 weken worden de leerlingen getest op hun kennis van de lessen die ze hebben gekregen.

 

Studenten die zonder duidelijke toestemming 3 opeenvolgende bijeenkomsten niet komen, mogen niet deelnemen aan het examen en worden terug op de wachtlijst geplaatst. De ouders van het betreffende kind krijgen een waarschuwing van het onderwijsteam.

 

Voor leerlingen die wegens dringende redenen niet aanwezig kunnen zijn, wordt van de ouders verwacht dat zij actief nagaan welke lessen er achterblijven. 

 

Ontmoeting met ouders/verzorgers van leerlingen :

 

Elk kwartaal zal er een presentatie zijn over Madrasah-ontwikkeling in het algemeen, evenals informatie over de ontwikkeling van individuele leerlingen/leerlingen. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. Gegevens over deze bijeenkomst worden geüpload naar de PPME Al Ikhlash Amsterdam-kalender.

Jaarlijks zullen er diverse soorten buitenschoolse activiteiten worden gehouden, deze activiteiten staan ​​niet vast, afhankelijk van het aanwezige personeelsbestand van PPME AIA. 

Buitenschoolse activiteiten zijn als volgt:

Het leren van Nasyed/islamitische lofprijzing en andere vormen van islamitische kunst die worden getoond op evenementen bij PPME Al-Ikhlash Amsterdam, zoals de herdenking van de verjaardag van de profeet, Tarhib Ramadhan etc.

 

 • De praktijk van Menasik Hajj elke keer vóór Eid al-Adha.

 • MTQ / Musabaqah Tilawatil Qur'an elke Ramadan.

 • Samen sporten en picknicken op het einde van het schooljaar/zomer.

 • Pesantren Kilat in of buiten Amsterdam

 

 

Madrasa rooster:

Elke zondag van 13.00-16.30 uur

Klasse indeling:

De indeling van de klassen wordt uitgevoerd op basis van de leeftijd van het kind:

Groep 1 : leeftijd van 6 tot 9 jaar

Groep 2 : leeftijd van 9 tot 12 jaar

Groep 3 : leeftijd 13 t/m 16 jaar

 

Kosten :

Voor PPME AIA-leden die contributie per maand of per jaar hebben betaald, zijn er geen registratiekosten om Madrasah-lid te worden.

Elke nieuwe student betaalt een inschrijvingsgeld van 5 euro.

 

Elke herinschrijving/per nieuw academiejaar brengt 5 euro administratiekosten met zich mee.

 

Kantine :

Elke zondag maken consumptievrijwilligers eten voor kinderen.Deze worden wekelijks verkocht. Dit is een vrijwilligerswerk en levert geen enkele winst op, afgezien van de zeer betaalbare prijs, zal 100% van de verkoop aan de moskee worden gegeven. In de WA Madrasah groep & leden wordt wekelijks bekend gemaakt welk eten er verkocht gaat worden en de prijs. Eten wordt alleen op bestelling gemaakt. Attentie: U kunt tot en met vrijdag de bestelling plaatsen in de WA groep.

 

Automaten: bij PPME AIA staan ​​automaten met halal snoepjes, snacks en drankjes.

 

Meer info:

Coordinator Onderwijs :

Shirley +31 6 43439062

Madrasah regels

 ​

 • Regels voor het aanvragen van vakantieverlof voor Madrasah-studenten

 • Voor studenten die vanwege vooraf geplande noden niet aanwezig kunnen zijn, dienen zij een aanvraag in door middel van het invullen van een verlofformulier bij de onderwijssecretaris/penningmeester.

 • Voor studenten die door plotselinge omstandigheden zoals ziekte of andere urgentie verhinderd zijn, kunnen verzoeken om toestemming worden ingediend via WhatsApp of SMS.

 • Voor studenten die 3 aaneengesloten weken niet actief zijn zonder verwittiging, zal de Madrasah Directie 1 (een) keer een waarschuwingsbrief sturen naar hun ouders, indien er binnen een week geen reactie is, dan wordt de student geacht te zijn gestopt of de school madrasa te hebben verlaten  en we plaatsen de leerling op wachtlijst. Als je weer naar Madrasah gaat, moet je je opnieuw inschrijven volgens de procedure voor het inschrijven van nieuwe leerlingen in het nieuwe schooljaar. De leerling wordt op basis van zijn of haar niveau in een klas geplaatst (door middel van een test).

 • Voor studenten die te laat zijn voor de les (na 13.00 uur) of om een ​​of andere reden eerder naar huis moeten, moeten ze toestemming vragen door het invullen van de kaart voor laat/vroeg verlof die in de Madrasah is verstrekt om te worden overhandigd aan de klassenleraar.

 • Deze regel is dus gemaakt om te worden gevolgd door alle studenten die studeren aan PPME Al-Ikhlash Amsterdam Madrasah. Laten we helpen de kwaliteit van het leren te verbeteren en het verloop van het leerproces bij Madrasahs te versnellen door onze kinderen discipline bij te brengen in het volgen van Madrasah-regels.

Lid Worden
Stuur ons bericht

of U kunt online inschrijven

Steun ons en doneer

of transfer via bank

Banknaam: ING

Rekeningnummer:  NL10INGB 0007 2962 77
Accountnaam: PPME Al Ikhlash Amsterdam

Opmerkingen: Donatie / Naam 

bottom of page