top of page
20230701_195352.jpg

ISTIGHOSAH

 

Deze grootse activiteit wordt elke eerste zaterdag  van de maand gehouden. Deze activiteit is openbaar, zowel voor de leden van PPME Al Ikhlash Amsterdam en iedereen die geintereseerd is .

 Istighosah komt van het Arabische woord "al-ghouts" (الغوث) wat hulp betekent.

Istighotsah betekent dus "om hulp vragen".

Istighotsah vraagt ​​om hulp als er moeilijkheden zijn. Isti'anah betekent hulp zoeken in een bredere en meer algemene zin. Istighotsah is in wezen hetzelfde als bidden, maar als het over istighotsah gaat, heeft het een connotatie die meer is dan alleen bidden, omdat istighotsah-gebed niet gebruikelijk is. Daarom wordt istighotsah vaak collectief gedaan en begint het meestal met

bepaalde wirids, vooral istighfar, om tevreden te zijn met Allah SWT om verzoeken toe te staan.

Daftar menjadi member
Hubungi Hotline kami

atau isi formulir pendaftaran digital

Donasi PPME Al Ikhlash

atau transfer via bank

Nama Bank: ING

Nomor rekening:  NL10 INGB 0007 2962 77
Atas nama: PPME Al Ikhlash Amsterdam

Pesan: Donasi / Nama 

Lid Worden
Stuur ons bericht

of U kunt online inschrijven

Steun ons en doneer

of transfer via bank

Banknaam: ING

Rekeningnummer:  NL10INGB 0007 2962 77
Accountnaam: PPME Al Ikhlash Amsterdam

Opmerkingen: Donatie / Naam 

bottom of page