top of page
52b52e71-19a8-41de-9a05-7816e7abfb6b.jfif

HUWELIJK

PPME Al Ikhlas is graag bereid om mensen te helpen die willen trouwen.

 

Hieronder staan de belangrijkste zaken die zowel vóór als tijdens een huwelijk aan bod komen:

 • Beide kandidaat echtgenoten zijn moslim

 • Beide kandidaten moeten het formulier invullen.

 • Tijdens de huwelijksceremonie moet er een begeleidervan de vrouw aanwezig zijn*.

 

De begeleider kan de vader, broer, zus of oom van de vrouw zijn*.

 • Als er geen begeleider is, zal PPME Al Ikhlas voor een begeleider zorgen.

 • De bruiloft moet worden bijgewoond door twee volwassen moslimmannen die gezond zijn en getuige kunnen zijn.

 • De echtgenoten moeten de burgerlijke voorwaarde voor het huwelijk (mahar) voorbereiden en het geschenk voor elkaar kiezen.

 

Andere voorbereidingen die nodig zijn, kunnen worden besproken met PPME Al Ikhlas.

 1. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van beide echtgenoten.

 2. Een kopie van het huwelijksregister van de burgerlijke stand of bewijs van samenwoning dat wordt erkend door de gemeente waar het paar woont.

 3. Twee kleurenfoto's van beide echtgenoten.

 

Kosten :

Trouwen op locatie PPME AIA of een andere locatie:

 • Leden : 250 euro

 • Niet leden : 450 euro

PPME AIA HOTLINE Number : 

+31 6 83833810 (Ade Sinaga)

ZAKAT

Lid Worden
Stuur ons bericht

of U kunt online inschrijven

Steun ons en doneer

of transfer via bank

Banknaam: ING

Rekeningnummer:  NL10INGB 0007 2962 77
Accountnaam: PPME Al Ikhlash Amsterdam

Opmerkingen: Donatie / Naam 

bottom of page