top of page
privasi.jpg

Privacybeleid​

Laatst bijgewerkt op [01-09-2023]

Stichting PPME Al Ikhlash Amsterdam ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het naleven van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Door onze website te gebruiken of met ons samen te werken, gaat u akkoord met dit privacybeleid.

1. Welke informatie verzamelen we?

We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen:

 • Contactinformatie: zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Financiële informatie: zoals bankgegevens voor donaties en financiële transacties.

 • Informatie over donaties: informatie over donaties die u aan onze stichting hebt gedaan.

 • Interactiegegevens: informatie over uw interactie met onze stichting, zoals websiteactiviteit, communicatie (inclusief e-mails) en enquêteresultaten.

 • Andere informatie: andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.

2. Hoe gebruiken we uw informatie?

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van onze stichting en diensten.

 • Het verwerken van donaties en financiële transacties.

 • Het communiceren met u over onze activiteiten, evenementen en updates.

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Het verbeteren van onze website en diensten.

 • Het analyseren van trends en statistieken.

3. Met wie delen we uw informatie?

We delen uw persoonlijke informatie alleen met derden als dit nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Hoe beschermen we uw informatie?

We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

5. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, waaronder het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie.

 • Correcties aan te vragen van onjuiste informatie.

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie.

 • Verwijdering van uw informatie te verzoeken.

 • Uw toestemming in te trekken als de verwerking is gebaseerd op toestemming.

6. Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via info@ppme-amsterdam.nl.

7. Wijzigingen in dit beleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om rekening te houden met veranderingen in de wetgeving en onze activiteiten. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en de datum van de laatste wijziging zal worden bijgewerkt.

Chat kami

Lid Worden
Stuur ons bericht

of U kunt online inschrijven

Steun ons en doneer

of transfer via bank

Banknaam: ING

Rekeningnummer:  NL10INGB 0007 2962 77
Accountnaam: PPME Al Ikhlash Amsterdam

Opmerkingen: Donatie / Naam 

bottom of page